Voorbeelden van projecten in de gezondheidszorg

 Thuiszorg

 • Begeleiden diverse terreinen:
 • Opstellen strategisch plan
 • Doorlichten facilitaire functies
 • Introduceren Resultaatmanagement
 • Opstellen informatieplan
 • Opstellen personeelsplan
 • Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen gezinszorgorganisaties en kruiswerkorganisaties
 • Introduceren van een Raad van Toezichtmodel bij thuiszorgorganisaties
 • Introduceren Resultaatmanagement bij een thuiszorgorganisatie

Ziekenhuizen

 • Bedrijfseconomische doorlichtingen
 • Doorlichten facilitair bedrijf

Verzorgings- en verpleeghuizen

 • Introduceren van Resultaatmanagement
 • Begeleiden van verpleeghuizen en verzorgingshuishuizen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en fusiebegeleiding
 • Begeleiden van onafhankelijke verzorgingshuizen bij het oprichten van een coöperatie
 • Begeleiden van een verzorgingshuis met meerdere locaties bij het verder structureren van organisatie en bestuur en het introduceren van Resultaatmanagement
 • Begeleiden van de zorgaanbieders in een regio bij het opstellen van een regiovisie
 • Topstructuurdoorlichtingen
 • Begeleiden strategische conferentie
 • Begeleiden van verzorgingshuizen en een verpleeghuis bij het gezamenlijk ontwikkelen van een regiovisie en formuleren van scenario's voor toekomstige strategische samenwerking.

Gehandicaptenzorg

 • Begeleiden van stichtingen voor dagverblijven bij het onderzoeken en verder vormgeven van hun samenwerking, op basis daarvan opstellen van een toekomstige samenwerkingsstructuur en gezamenlijk strategisch plan
 • Doorlichten van het facilitair bedrijf en het inkoopmanagement bij een Instituut voor verstandelijk gehandicapten

GGZ

 • Introduceren Resultaatmanagement bij een RIAGG
 • Begeleiden van het middenkader van een RIAGG bij de verdere professionalisering als managers
 • Doorlichten topstructuur
 • Begeleiden van een psychiatrische instelling bij het opstellen van een strategisch plan
 • Begeleiden van 3 maatjesprojecten bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking, het vormgeven van de samenwerking en opstellen strategisch plan
 • Begeleiden strategische conferenties

Anderen

 • Begeleiden van een koepelorganisatie bij de positionering van de afdeling P&O en financiën
 • Ontwikkelen in opdracht van een koepelorganisatie van modellen voor de topstructuur
 • Ontwikkelen in opdracht van een koepelorganisatie van een methode om te komen tot een strategisch plan voor alle aangesloten lid-organisaties
 • Doorlichten van de top- en verenigingsstructuur en het opzetten van een beleidscyclus voor een koepelorganisatie
 • Organisatiedoorlichting/onderzoek bij een instituut voor epilepsie
 • Begeleiden van vijf zorgverzekeraars bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking
 • Ontwikkelen van een methodiek voor de DHV’en, de RHV’en, de HAGRO’s en de huisartsenpraktijken om te komen tot een strategisch plan
 
RocketTheme Joomla Templates