Het ISO 9001 en 9004 model

Basismodel ISO- 9000/2000l

ISO-model

Het ISO-model onderscheidt de volgende aandachtsgebieden:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Directieverantwoordelijkheid
 • Medewerkers
 • Realisering van het product/dienst
 • Meting, analyse en verbetering.

Toepassing

Norminvulling

 • Per aandachtsgebied zijn normen geformuleerd
 • Men moet de organisatorische randvoorwaarden dusdanig hebben ingevuld dat men voldoet aan de normen
 • De normen zijn niet inhoudelijk dwingend: men dient het meer te zien als een onderwerp dat men naar eigen inzicht in de vorm van een organisatorische randvoorwaarde invult

Naast het ISO – 9001-model is er het ISO-9004-model.

Het vertrekpunt is ISO 9001. Men voegt hieraan toe:

 • Steeds verdergaande verbetering van de meest kritische Kwaliteitsindicatoren
 • Steeds verdergaande verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem (één van de eisen van ISO 9001)
 • Verbetering van de prestaties op allerlei gebieden, niet alleen op het terrein van effectiviteit (het juiste werk doen), maar ook op het terrein van efficiency (het juiste werk zo goed, handig en goedkoop mogelijk doen)
 • De beheersing en verbetering van alle processen gericht op alle belanghebbenden (stakeholders).

ISO – 9004 werkt de volgende principes voor kwaliteitsmanagement verder uit op het terrein van:

 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesmatige benadering
 • Systematisch benadering door het management
 • Continue verbetering
 • Besluitvorming op basis van feiten
 • Win-winrelaties met leveranciers.
 
RocketTheme Joomla Templates