Balanced Score Card
BSC

De Balanced Score Card kent redenerend vanuit de strategische doelstellingen vier invalshoeken, te weten:

  • Het financiële perspectief: hoe streven we het belang van de aandeelhouder na?
  • Het interne perspectief: waar moeten we goed in zijn?
  • Het perspectief van de klant: hoe zien de klanten ons?
  • Het innovatieve perspectief: hoe kunnen we ons verbeteren?

Toepassing

Denkmodel:

  • Uitgangspunt zijn de strategische doelstellingen, zoals verwoord in het strategisch plan.
  • Vertalen van strategische doelstellingen naar kritische succesfactoren
  • Een kritische succesfactor is een bedrijfsvariabele die van kritisch belang is voor het behalen van de bedrijfsstrategie of van een cruciale bedrijfsactiviteit.
  • Deze parameter geeft een kwalitatieve omschrijving van een element uit de strategie of van een bedrijfsactiviteit waarin de organisatie moet uitblinken om succesvol te zijn
  • ‘Succes’ = de mate waarin de organisatie er in slaagt om haar doelstellingen te realiseren of haar meest belangrijke bedrijfsactiviteit goed uit te voeren.
  • De kritische succesfactoren worden meetbaar gemaakt door prestatie-indicatoren te benoemen. Een prestatie-indicator is een meeteenheid voor de kritische succesfactoren. Deze parameter is een kwantitatief gegeven en wordt uitgedrukt in een percentage of een getal.

 

 
RocketTheme Joomla Templates