Het 7S-Model

7S-model

Het 7-S-model is een model dat een organisatie uit meerdere invalshoeken bekijkt. Deze invalshoeken zijn:

 • strategy (strategie)
 • structure (structuur)
 • systems (systemen)
 • staff (personeel)
 • style (stijl van leiding geven en werken)
 • skills (vaardigheden)
 • shared values (gedeelde normen en waarden: cultuur).

Men dient zelf in te vullen welke organisatieonderwerpen een plaats moeten krijgen binnen de verschillende S’ en.

Toepassing

Het 7-S-model dient voor:

 • Organisatieontwikkeling op basis waarvan certificering kan plaatsvinden
 • Kan derhalve in de kern van het ISO-model worden geplaatst

  Door de samenstelling en de aandacht voor de ‘zachte’ elementen binnen de organisatie is het vooral geschikt voor de meer op de mens- en cultuurgerichte veranderingen binnen organisaties.

 •  

   

   
  RocketTheme Joomla Templates