Angelsaksen versus Rijnlanders

De afgelopen jaren zijn Amerikaanse, of breder geformuleerd Angelsaksische, opvattingen op allerlei terreinen van de maatschappij steeds dominanter geworden en behoren zij meer dan in het verleden tot het mainstream denken. In Europa, maar ook elders werden en worden deze ontwikkelingen met argusogen gevolgd.

Dit boek is een tour d’horizon langs al die onderwerpen waarop het Angelsaksische denken in de afgelopen jaren een stempel heeft weten te drukken. De auteurs zijn op zoek naar de reden van deze schijnbaar onstuitbare opmars en proberen ons een beeld te geven van de overeenkomsten en verschillen tussen Angelsaksische opvattingen en Europese, of wellicht beter geformuleerd, Rijnlandse opvattingen.

De beide auteurs gaan vanuit hun ruime wetenschappelijke ervaring en ervaring op het terrein van management en organisatie in op een aantal onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van Europa. Aan de hand van een aantal thema's op het terrein van management en organisatie, samenwerking, besturingsmodellen, wetenschap, economie en recht proberen zij zowel de Europese als de Angelsaksische uitgangspunten te schetsen en aan te geven waar overeenkomsten en waar verschillen zijn te vinden.

Ze geven ook aan dat Europa ook voor een aantal strategische keuzes staat. De sluipende veramerikanisering zal leiden tot fundamentele veranderingen die ver af staan van Europese tradities en moeilijk is terug te draaien. Uit het boek zal ook naar voren komen hoe dynamisch het Europese gedachtegoed is in vergelijking met Amerikaanse ideeën en opvattingen, die op de keper beschouwd vaag rigide en lang niet altijd even aansprekend zijn.

Het boek heeft niet de pretentie pasklare antwoorden te geven. Het is met recht een zoektocht. Het doel is wel dat het aanzet tot denken en een basis biedt voor verdere ideevorming en discussie.

Recensie Leren in Ontwikkeling

Recensie Managementboek.nl

Recensie Intensieve Menshouderij

Recensie SER

 
RocketTheme Joomla Templates