Wijzer in kwaliteit

In Wijzer in Kwaliteit wordt een organisatieontwikkelingsmodel geschetst dat organisatie leidt naar het ISO 9000/2000-niveau. Centraal staat FRAME, een model dat organisaties vanuit 8 invalshoeken bekijkt. Het boek schetst de theoretische achtergrond van de verschillende organisatiemodellen, de koppeling aan het ISO-model en de toepassingsmogelijkheden. In het boek zijn opgenomen chechlisten en een projectstructuur om zelf binnen de eigen organisatie met FRAME aan de slag te kunnen gaan.

In 2005 zijn samen met Bureau Veritas, een van de grootste certificerende instanties ter wereld, meerdere symposia, seminars en workshops rondom de toepassingsmogelijkheden van FRAME en ISO georganiseerd. Kijk op http://www.frameplaza.nl voor meer informatie.

 
RocketTheme Joomla Templates