Organiseren in een veranderende wereld
 

Een van de belangrijkste taken van managers is de inrichting van de organisatie waar ze verantwoordelijk voor zijn. Van belang hierbij is dat zij een heldere visie op de inrichting ontwikkelen om deze vervolgens logisch en consistent uit te werken in hun organisatie. Hiermee dienen ze in te spelen op de wensen van hun klanten, of breder geformuleerd, stakeholders, waarbij ze producten en diensten dienen te leveren van een eenduidig kwaliteitsniveau. Dat is het ideaalplaatje, maar voor het zover is, dient de manager een aantal belangrijke vragen beantwoord te hebben.

Dit boek geeft de lezer de nodige handvatten bij de beantwoording van deze vragen en maakt de koppeling naar de normen van ISO 9000/2000. Zowel bij de inrichting van de organisatie als de toepassing van ISO 9000/2000 gaan de auteurs uit van de moderne, Europese 'principle based' benadering en niet van de Angelsaksische 'rule based' benadering, die ook in Nederland in sommige kringen nog steeds opgeld doet. Een boek met een gedegen theoretische basis en een praktische uitwerking naar de praktijk.

 
RocketTheme Joomla Templates