Schaduwen over de woestijn

Strategie, management en organisatie van het Duitse en Britse leger van Versailles tot El Alamein: theorie en praktijk

Er is al veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Veelal wordt hierbij gekozen voor een historische invalshoek. Dit boek kiest naast een historische invalshoek een andere, namelijk die van management en organisatie. De reden hiervoor is dat het verloop en de uitkomst van militaire acties vaak pas te doorgronden is als men een helder beeld heeft van de organisatorische dimensies van de betrokken organisaties. Hierbij kan men denken aan elementen als de organisatiestructuur, de mate van decentralisatie, de stijl van leidinggeven, het trainingsniveau van manschappen, de teambuilding, de commandostructuur cetera. Bij de analyse van de betrokken organisaties doet zich het interessante fenomeen voor dat het Duitse leger tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog een duidelijk betere 'battlefield performance' had dan al zijn tegenstanders.

Waarom was het Duitse leger zo succesvol en welke organisatorische dimensies speelden het Britse leger parten bij het streven naar een hogere 'battlefield performance'? Dit zijn maar enkele vragen die in dit boek de revue zullen passeren. De combinatie van organisatorische en historische analyses zal leiden tot een groter inzicht in een aantal voor onze historie van belang zijnde militaire confrontaties. Een langlopende titel voor een brede doelgroep van historici, managers en een ieder die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog.

Het voorwoord is van generaal b. H. Couzy, het eerste exemplaar is overhandigd aan luitenant-generaal Urlings, opperbevelhebber van de Nederlandse Landmacht.

Recensie FEM

Recensie MT

 
RocketTheme Joomla Templates