Europa

Een korte introductie in Europees/Rijnlands denken

Europees organiseren heeft als centrale elementen visie, vakmanschap, vertrouwen en innovatie. Daardoor behoren Europese bedrijven tot de wereldtop en kenmerken ze zich door product leadership op allerlei terreinen. Dit wordt mede veroorzaakt door het hoge opleidingsniveau van de medewerkers en de bereidheid van bedrijven om te investeren in mensen en nieuwe ontwikkelingen.

De verschillen tussen Europees en Anglo-Amerikaans organiseren staan hieronder kort weergegeven.

Europees 

Anglo-Amerikaans

Lange termijn visie
Vakmanschap
Vertrouwen
Auftragstaktik
Investeringen in mensen
Investeren in ontwikkelings en onderzoek
Innovatie en waardecreatie
Nadruk op kwaliteit
Product leadership
Principlle based
Decentrale verantwoordelijkheden/bevoegdheden
Korte termijn visie
Laag opgeleid personeel
Wantrouwen (lack of trust)
Befehlstaktik
Focus op aandeelhoudersrendement
Focus op aandeelhoudersrendement
Focus op aandeelhoudersrendement
Nadruk op efficiency
Operational excellence
Rule based
Planning & control

Trailer Intensieve Menshouderij

Tijdens de conferentie "De intensieve menshouderij" wordt ingegaan op Anglo-Amerikaans organiseren. Let vooral op de woorden van Mathieu Weggeman.

Naam: Trailer De Intensieve menshouderij

Duur: 2 min. 37

Wie is nu eigenlijk klant van wie?

Soms kan het onduidelijk worden welke rol ondersteunende diensten hebben. Sterker nog, sommige ondersteunende diensten hebben de neiging zich centraal te stellen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. In dit filmpje van Roll & Co wordt dit pijnlijk weergegeven.

 

De onstuitbare groei van ondersteunende diensten

Hoe de positie van ondersteunende diensten volledig uit de hand kan lopen laat deze episode van"Yes minister" zien. Terwijl het King George V - ziekenhuis nog geen klant heeft mogen ontvangen, blijken de ondersteunende diensten als P&O en Financiën als kool te groeien.

 

Roll & Co hebben meerdere van deze confronterende voorstellingen in petto. Een bijzonder interessante is de verjaardag van oma: hoe een eenvoudig onderwerp door 'overengineering' volledig uit de hand kan lopen. Roll & Co is een samenwerkingspartner van DeLimes en levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de 'Organisatiefoto'.

"You can't trust people, you can only trust the numbers"

Meten is weten en "you can't trust people, you can only trust the numbers" is het thema van deze episode van de driedelige BBC-documentaire serie "The trap. How we lost our freedom" van Adam Curtis. Deze episode gaat over Groot-Brittanië waarin in de jaren '90 het werken met 'targets' en 'indices' in de publieke sector en de National Health Service werd verheven tot een fijnmazig controlesysteem. Maar de ervaringen in Groot-Brittanië leerden dat "People are more devious than thought" (lees: ze hielden zich niet aan de instructies) en"They were gaming the system" (lees: ze construeerden gegevenslijsten om de controleurs tevreden te stellen). 

 

De gehele serie van "The trap" is te zien in de rubriek 'Filmpjes' van deze website.

Wie is de klant nu eigenlijk?

Een goed zicht op de wensen van de klant is van groot belang. Dit filmpje van McDonald's - het enige restaurant waar geen koks werken - laat ongewild zien hoe front- en back office langs elkaar heen werken en door niet goed te luisteren naar de klant een product maken dat de klant nu net niet wil.

 

De financiële crisis

Hoe de financiële crisis is ontstaan op de Anglo-Amerikaanse financiële markten wordt op heldere wijze weergegeven door deze conference die stamt uit de zomen van 2008, dus voordat er iemand van had gehoord.

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates