Modellen
Het 7S-Model

 Het 7S-model is een model dat de organisatie uit meerdere invalshoeken bekijkt: Strategy, Structure, Systems, Staff, Style, Skills en Shared Values.

Lees verder
 
Six Sigma

Six Sigma is een model gericht op interne efficiencyverbetering, de kernpunten zijn verhogen van de klanttevredenheid, uitbannen van fouten en 'non-added value activities', strakke projectstructuur, vastgestelde rollen, strakke projectmanagement, investeren in eigen mensen, methodisch in uitvoering en ziet de resultaten uitgedruk in geld.

Lees verder
 
Balanced Score Card

 De Balanced Score Card kent redenerend vanuit de strategische doelstellingen vier invalshoeken, namelijk het financiële perspectief, het interne perspectief, het perspectief van de klant, het innovatieve perspectief.

Lees verder
 
Frame
 

FRAME deelt de organisatie op in de volgende aandachtsgebieden: Besturing, Strategie, Financiën, Organisatie, Personeel, Dienstverlening, Accommodaties en Externe relaties.

Lees verder
 
Het ISO 9001 en 9004 model
 

Het ISO-model onderscheidt de volgende aandachtsgebieden: Kwaliteitsmanagementsysteem, Directieverantwoordelijkheid, Medewerkers, Realisering van het product/dienst, Meting, analyse en verbetering.  

Lees verder
 


RocketTheme Joomla Templates