Literatuur
Organiseren in een veranderende wereld

 Een van de belangrijkste taken van managers is de inrichting van de organisatie waar ze verantwoordelijk voor zijn. Van belang hierbij is dat zij een heldere visie op de inrichting ontwikkelen om deze vervolgens logisch en consistent uit te werken in hun organisatie. Hiermee dienen ze in te spelen op de wensen van hun klanten, of breder geformuleerd, stakeholders, waarbij ze producten en diensten dienen te leveren van een eenduidig kwaliteitsniveau. Dit boek geeft de lezer handvatten bij het beantwoorden van deze vragen en maakt de koppeling naar de normen van ISO.

Lees verder
 
Angelsaksen versus Rijnlanders

 Dit boek is een tour d’horizon langs al die onderwerpen waarop het Angelsaksische denken in de afgelopen jaren een stempel heeft weten te drukken. De auteurs zijn op zoek naar de reden van deze schijnbaar onstuitbare opmars en proberen ons een beeld te geven van de overeenkomsten en verschillen tussen Angelsaksische opvattingen en Europese, of wellicht beter geformuleerd, Rijnlandse opvattingen.

Lees verder
 
Wijzer in kwaliteit

 In Wijzer in Kwaliteit wordt een organisatieontwikkelingsmodel geschetst dat organisatie leidt naar het ISO 9000/2000-niveau. Centraal staat FRAME, een model dat organisaties vanuit 8 invalshoeken bekijkt. Het boek schetst de theoretische achtergrond van de verschillende organisatiemodellen, de koppeling aan het ISO-model en de toepassingsmogelijkheden. In het boek zijn opgenomen chechlisten en een projectstructuur om zelf binnen de eigen organisatie met FRAME aan de slag te kunnen gaan.

Lees verder
 
Het Oostfront

 Aan de hand van getuigenverslagen van generaals, soldaten en burgers beschrijft militair analist Jaap Jan Brouwer de titanenstrijd tussen de Russen en de Duitsers in het begin van WOII. Brouwer heeft niet alleen aandacht voor het verloop van de strijd, maar ook voor de organisatie van de betrokken legers. Hij werpt een verrassend nieuwe blik op de strijd door ook te kijken naar leiderschap, teambuilding, opleiding en commandostructuur.

Lees verder
 
Lijnen naar de toekomst

 Er wordt tegenwoordig veel gesproken over marktwerking in de gezondheidszorg. Veelal is er sprake van een markt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De cliënt/consument staat op deze markt buiten spel omdat de zorgmarkt volstrekt niet inzichtelijk is en wordt gedomineerd door conglomeraten en kartelachtige constructies. De auteurs schetsen in dit boek een andere opzet van deze zorgmarkt.

Lees verder
 
Krijgskunde en ondernemingsstrategie

 Strategie is en blijft een van de moeilijkste taken voor een manager. Elke vorm van inspiratie - een concept, een denkkader, een levendig voorbeeld, is van harte welkom. De beide auteurs tonen in dit boek aan dat parallellen met de krijgskunde rijke bronnen van inspiratie voor de ondernemingsstrategie zijn.

Lees verder
 
Kwaliteit in de zorg: het kan anders

 In voorbereiding.

Lees verder
 
Schaduwen over de woestijn

 Er is al veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Veelal wordt hierbij gekozen voor een historische invalshoek. Dit boek kiest naast een historische invalshoek een andere, namelijk die van management en organisatie. De reden hiervoor is dat het verloop en de uitkomst van militaire acties vaak pas te doorgronden is als men een helder beeld heeft van de organisatorische dimensies van de betrokken organisaties.

Lees verder
 


RocketTheme Joomla Templates